1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Obavijest - obavljanje volonterskog staža u pravosudnim tijelima Županije Zapadnohercegovačke

alt

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke već dulji niz godina, osiguravajući sredstva u proračunu Županije Zapadnohercegovačke, omogućava osobama koje su stekle visoko obrazovanje, bilo po starom ili novom Bolonjskom  sustavu obrazovanja pravne struke, stjecanje radnog iskustva kroz  volontiranje u pravosudnim tijelima Županije Zapadnohercegovačke po ukazanoj mogućnosti.  Volonterski staž  obavlja se u pravosudnim tijelima tj. Županijskom tužiteljstvu, Županijskom sudu Široki Brijeg, Općinskom sudu u Širokom Brijegu i Općinskom sudu u Ljubuškom, a obavljaju ga  osobe koje nemaju radno iskustvo u pravnoj struci. 

Duljina volonterskog staža u navedenim pravosudnim tijelima traje dvije godine, čime se  ujedno stječe i  uvjet za daljnje stručno usavršavanje, odnosno polaganje pravosudnog ispita. Volonter u pravosudnom tijelu za vrijeme trajanja istog ima pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova prijevoza na posao i s posla, te naknadu  za prehranu tijekom rada.

Budući da se pravosudna tijela po ustaljenoj praksi obraćaju Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke po ukazanoj potrebi prijema volontera, te da navedeno Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su stekle zvanje diplomiranog pravnika, odnosno magistra prava, a nemaju radno iskustvo, potrebito je da se svi zainteresirani kandidati s prednje navedenim uvjetima, zahtjevom za volontiranje obrate ovom Ministarstvu.

Uz zahtjev potrebito je priložiti:

- ovjerenu presliku diplome o stečenom visokom obrazovanju pravne struke,

- kratak životopis, te

- potvrdu/uvjerenje o prosjeku ocjena.

MINISTRICA:  Anita  Markić